วีดีโอไฮไลท์

งานเลี้ยงต้อนรับนักฬา EP.1เปิดตัวนักกีฬา

งานเลี้ยงต้อนรับนักฬา EP.2 เปิดงานราชพฤกษ์เกมส์

งานเลี้ยงต้อนรับนักฬา EP.3 การแสดงจากเจ้า มรภ.สุราษฎร์ธานีและ มรภ.ภูเก็ต

งานเลี้ยงต้อนรับนักฬา EP.4 ส่งมอบธงให้เจ้าภาพปีถัดไป

ฟุตบอล มรภ.ภูเก็ต พบ มรภ.นครศรีธรรมราช

ไฮไลท์กีฬาเปตอง

วอลเลย์บอลชาย มรภ.สุราษฎร์ธานี VS มรภ.ยะลา

วอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สุราษฎร์ธานี VS มรภ.ภูเก็ต

วอลเลย์บอลชาย มรภ.ภูเก็ต VS มรภ.นครศรีธรรมราช

วอลเลย์บอล มรภ.สุราษฎร์ธานี VS มรภ.ยะลา

ฟุตบอล มรภ.สุราษฎร์ธานี VS มรภ.ยะลา

แชร์บอล มรภ.สุราษฎร์ธานี VS มรภ.ภูเก็ต